Boomcontrole

Vanwege de aansprakelijkheid van de eigenaren van bomen in het kader van de wettelijke "Zorgplicht" voeren wij een visuele boomcontrole uit bij uw bomen. Hierbij controleren wij onder andere op mechanische gebreken en op aantastingen van de boom zoals houtparsitaire zwammen maar ook spechtennesten. 

Hiervan brengen wij een rapport uit met foto's van de boom en zijn eventuele aantastingen, in dit rapport is een aanbeveling opgenomen hoe nu verder, enerzijds onderhoud uitvoeren, echter kan ook noodzakelijk zijn dat we er een Tree  Tecnician bijroepen als verder onderzoek noodzakelijk is.